کند ذهنی کودکان و درمان آن با طب سنتی
در اینجا منظور از کند ذهنی همان کم هوشی است و شامل کودکانی است که درجه هوشی آنها از حد نرمال پایین*تر است.


کند ذهنی و کم هوشی کودکان و درمان آن با طب سنتی
کند ذهنی کودکان
کندذهنی و کم هوشی در کودکان علت*های گوناگونی دارد که بر می*گردد به دوران قبل از تولد، هنگام تولد و پس از تولد کودک.
ژنتیک یکی از عوامل کم*هوشی است.
عامل دیگر محیط است که تغذیه نادرست، یکی از آنها است و نقش مهمی بر روی هوش و ذهن کودک دارد. در اینجا کندذهنی ناشی از تغذیه ناصحیح، مدّ نظر است.
فسفر ماده‏اى است که وجود آن براى حفظ و تقویت هوش و حافظه ضرورت دارد. هر گاه کلسیم بدن زیاد شود مقدارى از فسفر خون دفع شده و کاهش می*یابد. بنابراین نتیجه حتمى این فعل و انفعالات آن است که ورود کلسیم زیاد به بدن کودک به کم*هوشى وى منجر خواهد شد.

درمان کند ذهنی کودکان با طب سنتی
از آنجایی که «پنیر» داراى کلسیم زیادی است، در رژیم غذایی افراط در خوردن آن باعث زیاد شدن کلسیم بدن و کمبود فسفر می*شود که باعث کم*هوشى خواهد شد. بنابراین پرهیز از زیاد خوردن پنیر برای پیشگیری و درمان کم*هوشی کودک مفید است.