سمینار کسب اقامت و تحصیل در آلمان
با توجه به استقبال علاقه مندان و طرح سوالات متعدد که در رابطه با اقامت از طریق ثبت شرکت و کارافرینی پرسیده شده بود دومین سمینار انلاین را برگزار مینماییم تا متقاضیان ضمن آشنایی با تیم هلدینگ اریکا از اخرین قوانین اقامت مطلع گردند.
تاریخ سمینار یکشنبه هر هفته از ساعت 18:00 الی 20:00 و به زبان فارسی برگزار خواهد گردید. در قسمت اول سمینار توضیحاتی در مورد مراحل انجام و شرایط مورد نیاز گفته خواهد شد و قسمت دوم به پرسش و پاسخ اختصاص خواهد یافت.