کفسابی

همانطور که در مطالب قبلی گفتیم کفسابی به منظور از بین بردن پستی بلندی های کف ساختمان و همچنین پر کردن درز های بین سنگ ها انجام می شود و همچنین گاهی اوقاتکفسابی برای بهبود استحکام کف ساختمان انجام می شود.
اولین مزیتی که برای همه آشکار است این است که بعد از کفسابی استحکام و مقاومت سنگ کف افزایش می یابد که برای اینکه این مزیت کفسابی به درستی انجام شود و برآورده شود باید کار های ذیل را انجام دهید.
1- بهتر است پس از کفسابی در فصل زمستان کل کف ساختمان را تی بکشید و همه آب را از روی آن جمع کنید تا از یخ زدگی جلوگیری شود.
2- همچنین بهتر است پس از کفسابی دور موزاییک ها و یا سرامیک هایی که زیر آنها لق میزند را کامل تخلیه نمایید و دوباره کلا با مواد جدید و رقیق پر نمایید تا ملات رقیق در زیر موزاییک هم نفوذ کند و آن را سفت کند.
3- برای اینکه براقیت کف ساختمان چند برابر شود بهتر است پس از آنکه کفسابی با ساب های مختلف انجام شد کف با ماده ای خاص پولیش داده شود تا زیبایی و جذابیت کف را چند برابر کند.
4- نکته مهمی که باید توجه کنید این است که حین کفسابی باید از محافظ هایی در اطراف دستگاه کفسابی استفاده کنید تا مانع آسیب رسیدن به دیوار ها و همچنین کثیف شدن دیوار ها شود.