کفسابی
بیشتر مردم فکر میکنند که کفسابی همان فرچه سابی می باشد.
اما به طور کلی کفسابی یک لایه نازک از سنگ را بر می دارد در حالی که در فرچه سابی تنها کثیفی های روی کف برداشته
می شود و تاثیر مهمی در براقیت و تمیزی کف ندارد.
در کفسابی کثیفی ها از روی سطح برداشته می شود و ناهمواری های کف برطرف میشود و نیز کفسابی باعث میشود جذابیت و براقیت کف بیشتر شود.
بنابراین اگر دنبال این می باشید که براقیت و شفافیت کف ساختمان خود را افزایش دهید بهترین گزینه این است که کف ساختمان خود را کفسابی کنید نه کف شویی.
نکته دیگر این است که کفسابی با دستگاههای خاصی انجام میشود که زیر ان نگ های ساب موجود است و کفسابی را انجام می دهد
اما دستگاه کف شویی برعکس دستگاه کفسابی زیر ان دارای تنها چند تا فرچه است که با استفاده از اب کثیفی ها را از روی سطح بر می دارد.