***** ممبران (memberane filters) یک غشا نیمه تراوا محسوب شده که جهت دستگاه های تصفیه آب صنعتی، خانگی و دستگاه های تصفیه آب جهت نمک زدایی و شیرین سازی آب دریا با کمک روش اسمز معکوس استفاده می شود.
از جمله خواص ویژه این *****ها می توان به مواردی چون جلوگیری از ورود املاح و ناخالصی هایی مانند مواد آلی و معدنی اشاره داشت.
اولین ***** ممبران به واسطه فردی به نام لوئب در حدود سال 1960 ایجاد شد.
*****های ممبران از سری لایه های فوق نازک به شکل موازی تشکیل یافته است که در مرکز این لایه ها یک لایه توخالی قرار دارد که آب پس از عبور به دور این لایه ها تصفیه گشته و سپس وارد لوله ***** ممبران شده، املاح و باقی ناخالصی ها از سمت دیگر ممبران خارج می گردد.
***** ممبران داخل یک محفظه به اسم پرشروسل قرار گرفته که آب خالص را با فشار توسط پمپ به داخل محفظه گشته و سپس آب با عبور از ممبران خالص و بدون هر گونه میکروبی خواهد شد. آب در دو بخش پشت این وسیله قرار می گیرد یک بخش آب تصفیه شده و قسمت بعدی پساب.
*****های ممبران جهت شیرین کردن آب دریا با مقدار TDS بیش تر از 50000 پی پی ام و آب های لب شور جهت آشامیدن تصفیه می شود.منبع : نصب آب شیرین کن
انواع *****های ممبران شامل مواردی چون :
• میکرو*****اسیون
• اولترا*****اسیون
• نانو*****اسیون
مقدار زمان تعویض *****های ممبران به موارد زیر بستگی دارد :
• مقدار TDS آب
• مقدار پیش تصفیه
• نوع آلودگی آب
نحوه کارکرد و تعویض آن چگونه است؟
*****های ممبران پس از یک مدت استفاده به دلیل جرم گیری نیاز به تعویض دارد و باید با یک ***** نو و جدید تعویض گردد.
بازه زمانی تعویض *****ها با توجه به موارد زیر متغیر است :
• نوع سختی آب
• شوری آب
• مقدار آلودگی
بدون تعویض ***** احتمال آلودگی آب بسیار بالارفته و بجای تصفیه آب سبب بیماری افراد می شود. افراد به شکل عادی و با مطالعه نحوه تعویض *****ها نیز می توانند آن را جابجا نمایند، اما بهتر است تعویض این *****ها توسط تکنسین های این بخش و کارشناسان متخصص در این زمینه صورت گیرد.