نکاتی که هنگام استفاده از لاینر ویترای باید بدانیدشرط اولیه برای کسب مهارت در هنر ویترای (نقاشی روی شیشه)، یادگیری درست و اصولی دورگیری می باشد.برای تمرین کار با دورگیر ابتدا با شیشه های تخت شروع...