View RSS Feed

tablooaraz

پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان

Rate this Entry
پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان

فهرست عناوین
مقدمه
داده ها
نمودار میله ای داده ها
نمودار مستطیلی داده ها
نمودار چندبر داده ها
نمودار دایره ای داده ها
نمودار ساقه و برگ داده ها
نمودار جعبه ای داده ها
واریانس داده ها و ضریب تغییرات
نتیجه گیری
این موضوعات درس پروژه آمار و مدلسازی مناسب مقاطع پروژه آمار دوم ریاضی و پروژه آمار دوم انسانی و سال سوم پروژه آمار سوم تجربی دبیرستان میباشد.
مقدمه:
این تحقیق آمار رایگان ما را بر این داشت تا گرد هم آییم و با جمع آوری داده های اولیه یک ارزیابی از معدل دانش آموزان تجربی در نوبت اول را داشته باشیم . ما با این ارزیابی می توانیم به اطلاعاتی مانند اطلاعات ذیل دست یابی پیدا کنیم :
– میزان سطح علمی دانش آموزان در این درس
– میزان علاقه و اشتیاق دانش آموزان به این درس
– میزان پیشرفت دانش آموزان در این درس نسبت به سال های گذشته
– و اطلاعاتی دیگر از این قبیل …
همچنین با جمع آوری کلیه اطلاعات پروژه آمار رایگان نظیر این پروژه از تمامی دروس می توان به راحتی سطوح علمی و پیشرفتی و در کل روند علمی این مدرسه را تخمین زد.

Submit "پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان" to Digg Submit "پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان" to del.icio.us Submit "پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان" to StumbleUpon Submit "پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان" to Google

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
Uncategorized

Comments

© تمامی حقوق برای انجمن دانلود کرال محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد